نمک تصفیه شده شمس با فناوری تبلور مجدد، دارای استاندارد وزارت بهداشت با بهترین کیفیت و مورد تایید تمام بازرسان کشور.

اعطای نمایندگی: جهت ارائه خدمات به تمامی شهرها و استان ها به همکارانی که تمایل به گرفتن نمایندگی و فروش محصولات ما را در شهر خود دارند، نمایندگی انحصاری در آن شهر اعطا می کنیم.

 مدیران شرکت (سهامداران):

جناب آقای شمس الدین حسین زاده( رئیس هیات مدیره )

جناب آقای علی روحبخش ( نایب رئیس و مدیرعامل )

 

محصولات:

کیسه ید دار – کیسه بدون ید- بسته های نمک تصفیه شده ۴۰۰ گرمی و ۵۰۰ گرمی و ۸۰۰ گرمی و ۱۰۰۰ گرمی

نمک تصفیه شده ید دار۴۰۰ گرمی
نمک تصفیه شده ید دار ۵۰۰ گرمی
نمک تصفیه شده ید دار ۸۰۰ گرمی
نمک تصفیه شده ید دار ۱۰۰۰ گرمی
نمک تصفیه شده ید دار ۱۰۰۰ گرمی
نمک تصفیه شده ید دار ۲۰ کیلویی
نمک تصفیه شده بدون ید ۲۰ کیلویی
کیسه ید دار
کیسه بدون ید